Uplatnenie práv dotknutej osoby

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“)

Meno:

E-mail:

Zvoľte akciu, ktorú chcete vykonať. Po odoslaní vám zašleme kontrolný odkaz pre overenie vašej identity, ktorým akciu dokončíte.

Chcem odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov


Chcem získať informáciu o všetkých osobných údajoch, ktoré o mne máte uložené


Chcem zaktualizovať (opraviť) svoje osobné údaje


Chcem požiadať o zmazanie všetkých osobných údajov, ktoré o mne máte uložené


Chcem požiadať o obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov


Chcem preniesť svoje osobné údaje inam


Chcem podať námietku proti spracovávaniu mojich osobných údajov